7 listopada 2017

Wtorek, XXXI Tydzień zwykły
Rok A, I

Dzień Powszedni

Wydarzyło się...

• papież Klemens VIII wydał bullę kanonizacyjną Kazimierza Jagiellończyka (1602 r.)

• założono Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu (1820 r.)

ks. August Hlond został mianowany przez papieża Piusa XI administratorem apostolskim w Katowicach, w części diecezji wrocławskiej przyznanej Polsce w wyniku plebiscytu (1922 r.)

• Benedykt XVI konsekrował Bazylikę Świętej Rodziny (Sagrada Familia) w Barcelonie, podnosząc ją do godności bazyliki mniejszej (2010 r.)