28 października 2017

Sobota, XXIX Tydzień zwykły
Rok A, I

Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

Wydarzyło się...

• w warszawskiej katedrze św. Jana odbyła się uroczystość przyjęcia sakry biskupiej przez nuncjusza apostolskiego Achille Rattiego, późniejszego papieża Piusa XI (1919 r.)

• papież Pius XI bullą Vixdum Poloniae unitas powołał nowe metropolie i diecezje oraz nadal nowy kształt jednostkom już istniejącym (1925 r.)

• do Warszawy powrócił zwolniony z internowania prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński (1956 r.)

• kard. Angelo Giuseppe Roncalli został wybrany na papieża i przyjął imię Jan XXIII (1958 r.)

• podczas II soboru watykańskiego wydano deklarację o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate (1965 r.)