22 lipca 2017

Sobota, XV Tydzień zwykły
Rok A, I

Święto św. Marii Magdaleny

Wydarzyło się...

• Paweł VI zawiesił działanie Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, a jego założyciela Marcela Lefebvre’a ukarał suspensą (1976 r.)