17 czerwca 2017

Sobota, X Tydzień zwykły
Rok A, I

Wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika