3 czerwca 2017

Sobota, VII Tydzień Wielkanocny
Rok A, I

Wspomnienie świetych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy