22 kwietnia 2017

Sobota, Oktawa Wielkanocna
Rok A, I

Sobota w oktawie Wielkanocy