25 marca 2017

Sobota, III Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, I

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Wydarzyło się...

• Jan Paweł II wydał encyklikę Redemptoris Mater (1987 r.)

• Jan Paweł II wydał encyklikę Evangelium Vitae (1995 r.)