4 marca 2017

Sobota, VIII Tydzień zwykły/Wielki Post
Rok A, I

Święto św. Kazimierza, królewicza

Wydarzyło się...

Jan Paweł II ogłosił swoją pierwszą encyklikę Redemptor Hominis (1979 r.)