14 lutego 2017

Wtorek, VI Tydzień zwykły
Rok A, I

Święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa - patronów Europy