Liturgia Godzin (brewiarz) [2024-04-23]

Przewodniczący: † Panie, otwórz wargi moje.
Wszyscy: A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Psalm 95
Wezwanie do chwalenia Boga

Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co "dziś" się nazywa (Hbr 3, 13)

Antyfona: Antyfona - LG tom II: Własne, str. 1345; LG skrócone: Własne, str. 1255
Psalm: Psalm - LG tom II: Psalm 95, str. 818-819; LG skrócone: Psalm 95, str. 691-692

Jeśli psalm Wezwania ze swoją antyfoną ma poprzedzać Jutrznię, można go opuścić ze słusznej przyczyny.

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

Hymn

LG tom II: Własne, str. 1345-1346; LG skrócone: Własne, str. 1255-1256

Psalmodia

Antyfona: Antyfony - LG tom II: M, str. 1603-1606; LG skrócone: M, str. 1657-1659
Psalm: Psalmy - LG tom II: M, str. 1603-1605; LG skrócone: M, str. 1657-1659

Psalm 2

Zeszli się rzeczywiście przeciw świętemu Słudze Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś (Dz 4, 27)

Werset - LG tom II: M, str. 1606; LG skrócone: M, str. 1659

I czytanie

LG tom II: Własne, str. 1346-1347

Z Dziejów Apostolskich

Pożegnanie Pawła ze starszymi Kościoła w Efezie

20, 17-36

II czytanie

LG tom II: Własne, str. 1348-1349

Z Żywota świętego Wojciecha, napisanego przez Jana Kanapariusza

Cóż piękniejszego nad poświęcenie życia Jezusowi

-

Hymn

LG tom II: Części stałe, str. 823-826; LG skrócone: Części stałe, str. 698-701

Modlitwa

LG tom II: Własne, str. 1351; LG skrócone: Własne, str. 1258

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

Hymn

LG tom II: Własne, str. 1349-1350; LG skrócone: Własne, str. 1256-1257

Psalmodia

Antyfona: Antyfony - LG tom II: Własne, str. 1350; LG skrócone: Własne, str. 1257
Psalm: Psalmy - LG tom II: Niedziela I, str. 847-850; LG skrócone: Niedziela I, str. 726-728

Psalm 63, 2-9

Ten czuwa przy Bogu, kto odrzuca ciemne uczynki

Czytanie

LG tom II: Własne, str. 1350; LG skrócone: Własne, str. 1257

Flp 1, 27-28a

Responsorium krótkie

LG tom II: Własne, str. 1350; LG skrócone: Własne, str. 1257

Pieśń Zachariasza

LG tom II: Własne, str. 1350;
LG skrócone: Własne, str. 1257

Łk 1, 68-79

Prośby

LG tom II: Własne, str. 1351; LG skrócone: Własne, str. 1257-1258

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

Modlitwa

LG tom II: Własne, str. 1351; LG skrócone: Własne, str. 1258

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Hymn

LG tom II: Okres Wielkanocny, 427-428; LG skrócone: Okres Wielkanocny, 452

Psalmodia

Antyfona: Antyfony - LG tom II: M, str. 1615; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalm: Psalmy - LG tom II: Dodatkowa, str. 1229-1231; LG skrócone: wg tabeli stron

Psalm 120

W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali (Rz 12, 12)

Czytanie

LG tom II: M, str. 1615; LG skrócone: wg tabeli stron

Ap 2, 10

Modlitwa

LG tom II: Własne, str. 1351; LG skrócone: wg tabeli stron

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Hymn

LG tom II: Okres Wielkanocny, 429-430; LG skrócone: Okres Wielkanocny, 452

Psalmodia

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych - psalmodię dodatkową.

Antyfona: Antyfony - LG tom II: M, str. 1615; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalm: Psalmy - LG tom II: Dodatkowa, str. 1231-1232; LG skrócone: wg tabeli stron

Psalm 123

Dwaj niewidomi wołali: "Panie, ulituj się nad nami, Synu Dawida!" (Mt 20, 30)

Czytanie

LG tom II: M, str. 1616; LG skrócone: wg tabeli stron

Ap 3, 21

Modlitwa

LG tom II: Własne, str. 1351; LG skrócone: wg tabeli stron

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Hymn

LG tom II: Okres Wielkanocny, 429-430; LG skrócone: Okres Wielkanocny, 452

Psalmodia

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych - psalmodię dodatkową.

Antyfona: Antyfony - LG tom II: M, str. 1616; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalm: Psalmy - LG tom II: Dodatkowa, str. 1232-1234; LG skrócone: wg tabeli stron

Psalm 126

Jak cierpień jesteście współuczestnikami, tak i pociechy (2 Kor 1, 7)

Czytanie

LG tom II: M, str. 1616; LG skrócone: wg tabeli stron

Ap 19, 7ab. 9b

Modlitwa

LG tom II: Własne, str. 1351; LG skrócone: wg tabeli stron

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Hymn

LG tom II: Własne, str. 1343-1344; LG skrócone: Własne, str. 1258-1259

Psalmodia

Antyfona: Antyfony - LG tom II: Własne, str. 1351-1352; LG skrócone: Własne, str. 1259
Psalm: Psalmy - LG tom II: M, str. 1618-1619; LG skrócone: MM, str. 1650-1652

Psalm 116 A

Przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego (Dz 14, 22)

Czytanie

LG tom II: Własne, str. 1352; LG skrócone: Własne, str. 1259-1260

Flp 1, 29-30

Responsorium krótkie

LG tom II: Własne, str. 1352; LG skrócone: Własne, str. 1260

Pieśń Maryi

LG tom II: Własne, str. 1352;
LG skrócone: Własne, str. 1260

Łk 1, 46-55

Prośby

LG tom II: Własne, str. 1352-1353; LG skrócone: Własne, str. 1260

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

Modlitwa

LG tom II: Własne, str. 1353; LG skrócone: Własne, str. 1261

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia.
We wspólnie odprawianym oficjum można użyć jednej z formuł aktu pokuty.

Hymn

LG tom II: Części stałe - Okres Wielkanocny, str. 1206; LG skrócone: Części stałe - Okres Wielkanocny, str. 1168-1169

Psalmodia

Antyfona: LG tom II: Po II Nieszporach, str. 1213-1214; LG skrócone: Po II Nieszporach, str. 1175-1176
Psalm: -

Psalm 91
O Bożej opiece

Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach (Łk 10, 19)

Czytanie

LG tom II: Po II Nieszporach, str. 1214; LG skrócone: Po II Nieszporach, str. 1176

Ap 22, 4-5

Pieśń Symeona

LG tom II: Po II Nieszporach, str. 1215;
LG skrócone: Części stałe, str. 1170

Łk 2, 29-32

Modlitwa

LG tom II: Po II Nieszporach, str. 1215; LG skrócone: Po II Nieszporach, str. 1177

Kalendarz na rok 2024

Pomóż w rozwoju serwisu

Aby nasz serwis mógł się rozwijać i trwać potrzebujemy regularnego wsparcia finansowego. Nie publikujemy komercyjnych reklam, jedynym źródłem finansowania jest Państwa wsparcie.
Zostań naszym patronem i ofiaruj nam wsparcie finansowe.

Dokonaj wpłaty

W NOWYM NUMERZE BLIŻEJ ŻYCIA Z WIARĄ

Camino wdzięczności
Trzydzieści pięć lat temu w drodze do Częstochowy powiedzieli sobie sakramentalne „tak”. Podczas Camino dziękowali Bogu za szczęśliwe życie.

Zobacz Zamów e-wydanie

Księgarnia Niedziela

Jan Paweł II. Odwaga Świętości
Wydawnictwo jubileuszowe autorstwa Tadeusza Szymy. Książka ma piękną szatę graficzną, obok zdjęć znanych fotografików, są zdjęcia prywatne rodziny Wojtyłów ze zbiorów Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II.

Zobacz

Liturgia na Twojej stronie WWW

Masz własną stronę i chcesz umieścić na niej liturgię dnia? Skorzystaj z naszej propozycji. Oferujemy wstawki z tekstami liturgii, które w bardzo prosty sposób dostosujesz do szaty graficznej na swojej witrynie.

Zobacz

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję