Liturgia Godzin (brewiarz) [2024-04-23]

Przewodniczący: † Panie, otwórz wargi moje.
Wszyscy: A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Psalm 95
Wezwanie do chwalenia Boga

Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co "dziś" się nazywa (Hbr 3, 13)

Antyfona: Antyfona - LG tom II: Własne, str. 1345; LG skrócone: Własne, str. 1255
Psalm: Psalm - LG tom II: Psalm 95, str. 818-819; LG skrócone: Psalm 95, str. 691-692

Jeśli psalm Wezwania ze swoją antyfoną ma poprzedzać Jutrznię, można go opuścić ze słusznej przyczyny.

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

Hymn

LG tom II: Własne, str. 1345-1346; LG skrócone: Własne, str. 1255-1256

Psalmodia

Antyfona: Antyfony - LG tom II: M, str. 1603-1606; LG skrócone: M, str. 1657-1659
Psalm: Psalmy - LG tom II: M, str. 1603-1605; LG skrócone: M, str. 1657-1659

Psalm 2

Zeszli się rzeczywiście przeciw świętemu Słudze Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś (Dz 4, 27)

Werset - LG tom II: M, str. 1606; LG skrócone: M, str. 1659

I czytanie

LG tom II: Własne, str. 1346-1347

Z Dziejów Apostolskich

Pożegnanie Pawła ze starszymi Kościoła w Efezie

20, 17-36

II czytanie

LG tom II: Własne, str. 1348-1349

Z Żywota świętego Wojciecha, napisanego przez Jana Kanapariusza

Cóż piękniejszego nad poświęcenie życia Jezusowi

-

Hymn

LG tom II: Części stałe, str. 823-826; LG skrócone: Części stałe, str. 698-701

Modlitwa

LG tom II: Własne, str. 1351; LG skrócone: Własne, str. 1258

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

Hymn

LG tom II: Własne, str. 1349-1350; LG skrócone: Własne, str. 1256-1257

Psalmodia

Antyfona: Antyfony - LG tom II: Własne, str. 1350; LG skrócone: Własne, str. 1257
Psalm: Psalmy - LG tom II: Niedziela I, str. 847-850; LG skrócone: Niedziela I, str. 726-728

Psalm 63, 2-9

Ten czuwa przy Bogu, kto odrzuca ciemne uczynki

Czytanie

LG tom II: Własne, str. 1350; LG skrócone: Własne, str. 1257

Flp 1, 27-28a

Responsorium krótkie

LG tom II: Własne, str. 1350; LG skrócone: Własne, str. 1257

Pieśń Zachariasza

LG tom II: Własne, str. 1350;
LG skrócone: Własne, str. 1257

Łk 1, 68-79

Prośby

LG tom II: Własne, str. 1351; LG skrócone: Własne, str. 1257-1258

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

Modlitwa

LG tom II: Własne, str. 1351; LG skrócone: Własne, str. 1258

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Hymn

LG tom II: Okres Wielkanocny, 427-428; LG skrócone: Okres Wielkanocny, 452

Psalmodia

Antyfona: Antyfony - LG tom II: M, str. 1615; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalm: Psalmy - LG tom II: Dodatkowa, str. 1229-1231; LG skrócone: wg tabeli stron

Psalm 120

W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali (Rz 12, 12)

Czytanie

LG tom II: M, str. 1615; LG skrócone: wg tabeli stron

Ap 2, 10

Modlitwa

LG tom II: Własne, str. 1351; LG skrócone: wg tabeli stron

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Hymn

LG tom II: Okres Wielkanocny, 429-430; LG skrócone: Okres Wielkanocny, 452

Psalmodia

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych - psalmodię dodatkową.

Antyfona: Antyfony - LG tom II: M, str. 1615; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalm: Psalmy - LG tom II: Dodatkowa, str. 1231-1232; LG skrócone: wg tabeli stron

Psalm 123

Dwaj niewidomi wołali: "Panie, ulituj się nad nami, Synu Dawida!" (Mt 20, 30)

Czytanie

LG tom II: M, str. 1616; LG skrócone: wg tabeli stron

Ap 3, 21

Modlitwa

LG tom II: Własne, str. 1351; LG skrócone: wg tabeli stron

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Hymn

LG tom II: Okres Wielkanocny, 429-430; LG skrócone: Okres Wielkanocny, 452

Psalmodia

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych - psalmodię dodatkową.

Antyfona: Antyfony - LG tom II: M, str. 1616; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalm: Psalmy - LG tom II: Dodatkowa, str. 1232-1234; LG skrócone: wg tabeli stron

Psalm 126

Jak cierpień jesteście współuczestnikami, tak i pociechy (2 Kor 1, 7)

Czytanie

LG tom II: M, str. 1616; LG skrócone: wg tabeli stron

Ap 19, 7ab. 9b

Modlitwa

LG tom II: Własne, str. 1351; LG skrócone: wg tabeli stron

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Hymn

LG tom II: Własne, str. 1343-1344; LG skrócone: Własne, str. 1258-1259

Psalmodia

Antyfona: Antyfony - LG tom II: Własne, str. 1351-1352; LG skrócone: Własne, str. 1259
Psalm: Psalmy - LG tom II: M, str. 1618-1619; LG skrócone: MM, str. 1650-1652

Psalm 116 A

Przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego (Dz 14, 22)

Czytanie

LG tom II: Własne, str. 1352; LG skrócone: Własne, str. 1259-1260

Flp 1, 29-30

Responsorium krótkie

LG tom II: Własne, str. 1352; LG skrócone: Własne, str. 1260

Pieśń Maryi

LG tom II: Własne, str. 1352;
LG skrócone: Własne, str. 1260

Łk 1, 46-55

Prośby

LG tom II: Własne, str. 1352-1353; LG skrócone: Własne, str. 1260

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

Modlitwa

LG tom II: Własne, str. 1353; LG skrócone: Własne, str. 1261

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia.
We wspólnie odprawianym oficjum można użyć jednej z formuł aktu pokuty.

Hymn

LG tom II: Części stałe - Okres Wielkanocny, str. 1206; LG skrócone: Części stałe - Okres Wielkanocny, str. 1168-1169

Psalmodia

Antyfona: LG tom II: Po II Nieszporach, str. 1213-1214; LG skrócone: Po II Nieszporach, str. 1175-1176
Psalm: -

Psalm 91
O Bożej opiece

Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach (Łk 10, 19)

Czytanie

LG tom II: Po II Nieszporach, str. 1214; LG skrócone: Po II Nieszporach, str. 1176

Ap 22, 4-5

Pieśń Symeona

LG tom II: Po II Nieszporach, str. 1215;
LG skrócone: Części stałe, str. 1170

Łk 2, 29-32

Modlitwa

LG tom II: Po II Nieszporach, str. 1215; LG skrócone: Po II Nieszporach, str. 1177

Kalendarz na rok 2024

Pomóż w rozwoju serwisu

Aby nasz serwis mógł się rozwijać i trwać potrzebujemy regularnego wsparcia finansowego. Nie publikujemy komercyjnych reklam, jedynym źródłem finansowania jest Państwa wsparcie.
Zostań naszym patronem i ofiaruj nam wsparcie finansowe.

Dokonaj wpłaty

W NOWYM NUMERZE NIEDZIELI

Nie takie znowu tabu
Co Biblia mówi o seksualności człowieka? Czy seksualność jest w niej tematem tabu? Jaka jej sfera jest potępiana w Biblii?

Zobacz Zamów e-wydanie

Księgarnia Niedziela

Cały sprawiedliwy Józef
Józef z Nazaretu - znany nam wszystkim, a jednocześnie nieznany nikomu, za wyjątkiem garstki krewnych i sąsiadów. Jest jednak coś w jego człowieczeństwie, co fascynuje najbardziej i czyni go świętym: był człowiekiem krystalicznie sprawiedliwym. Sprawiedliwym wobec Boga, wobec małżonki Maryi, wobec Jezusa i wobec własnego powołania do ojcostwa.

Zobacz

Liturgia na Twojej stronie WWW

Masz własną stronę i chcesz umieścić na niej liturgię dnia? Skorzystaj z naszej propozycji. Oferujemy wstawki z tekstami liturgii, które w bardzo prosty sposób dostosujesz do szaty graficznej na swojej witrynie.

Zobacz

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję