Liturgia Godzin (brewiarz) [2023-11-02]

Przewodniczący: † Panie, otwórz wargi moje.
Wszyscy: A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Psalm 95
Wezwanie do chwalenia Boga

Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co "dziś" się nazywa (Hbr 3, 13)

Antyfona: LG tom IV: Zm, str. 1637; LG skrócone: Zm, str. 1737
Psalm: LG tom IV: Psalm 95, str. 487-488; LG skrócone: Psalm 95, str. 691-692

Jeśli psalm Wezwania ze swoją antyfoną ma poprzedzać Jutrznię, można go opuścić ze słusznej przyczyny.

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

Hymn

LG tom IV: Zm, str. 1637; LG skrócone: Zm, str. 137

Psalmodia

Antyfona: LG tom IV: Zm, str. 1639-1641; LG skrócone: Zm, str. 1739-1741
Psalm: LG tom IV: Zm, str. 1639-1641; LG skrócone: Zm, str. 1739-1741

Psalm 40, 2-14. 17-18
Dziękczynienie i prośba

Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało (Hbr 10, 5)

LG tom IV: Zm, str. 1641; LG skrócone: Zm, str. 1741

I czytanie

LG tom IV: Zm, str. 1642-1646

Z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian

Zmartwychwstanie umarłych i przyjście Pana

15, 35-57

Responsorium

por. Hi 19, 25. 26. 27

II czytanie

LG tom IV: Własne, str. 1324-1326

Z dzieła św. Ambrożego, biskupa, O śmierci brata Satyra

Umierajmy z Chrystusem, abyśmy z Nim mogli powstać do życia

(księga 2, 40. 41. 46. 47. 132. 133)

Responsorium

por. 2 Mch 12, 45; Mt 13, 43

Modlitwa

LG tom IV: Własne, str. 1326; LG skrócone: Własne, str. 1534

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

Hymn

LG tom IV: Zm, str. 1649-1650; LG skrócone: Zm, str. 1749-1750

Psalmodia

Antyfona: LG tom IV: Zm, str. 1650-1653; LG skrócone: Zm, str. 1750-1753
Psalm: LG tom IV: Zm, str. 1650-1653; LG skrócone: Zm, str. 1750-1753

Psalm 90
Bóg nadzieją człowieka

Jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień (2 P 3, 8)

Czytanie

LG tom IV: Zm, str. 1653; LG skrócone: Zm, str. 1753

1 Tes 4, 14

Responsorium krótkie

LG tom IV: Zm, str. 1653; LG skrócone: Zm, str. 1753

Pieśń Zachariasza

LG tom IV: Zm, str. 1653;
LG skrócone: Zm, str. 1753

Łk 1, 68-79

Prośby

LG tom IV: Zm, str. 1653-1654; LG skrócone: Zm, str. 1754

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

Modlitwa

LG tom IV: Własne, str. 1326; LG skrócone: Własne, str. 1534

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Hymn

LG tom IV: Zm, str. 1656-1657; LG skrócone: wg tabeli stron

Psalmodia

Antyfona: LG tom IV: Zm, str. 1657-1659; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalm: LG tom IV: Zm, str. 1657-1659; LG skrócone: wg tabeli stron

Psalm 70
Błaganie o pomoc Bożą

Panie, ratuj nas, bo giniemy! (Mt 8, 25)

Czytanie

LG tom IV: Zm, str. 1660; LG skrócone: wg tabeli stron

Hi 19, 25-26

Modlitwa

LG tom IV: Własne, str. 1326; LG skrócone: wg tabeli stron

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Hymn

LG tom IV: Zm, str. 1656-1657; LG skrócone: wg tabeli stron

Psalmodia

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych - psalmodię dodatkową.

Antyfona: LG tom IV: Zm, str. 1657-1659; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalm: LG tom IV: Zm, str. 1657-1659; LG skrócone: wg tabeli stron

Psalm 70
Błaganie o pomoc Bożą

Panie, ratuj nas, bo giniemy! (Mt 8, 25)

Czytanie

LG tom IV: Zm, str. 1660; LG skrócone: wg tabeli stron

Mdr 1, 13-14a. 15

Modlitwa

LG tom IV: Własne, str. 1326; LG skrócone: wg tabeli stron

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Hymn

LG tom IV: Zm, str. 1656-1657; LG skrócone: wg tabeli stron

Psalmodia

Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych - psalmodię dodatkową.

Antyfona: LG tom IV: Zm, str. 1657-1659; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalm: LG tom IV: Zm, str. 1657-1659; LG skrócone: wg tabeli stron

Psalm 70
Błaganie o pomoc Bożą

Panie, ratuj nas, bo giniemy! (Mt 8, 25)

Czytanie

LG tom IV: Zm, str. 1660; LG skrócone: wg tabeli stron

Iz 25, 8

Modlitwa

LG tom IV: Własne, str. 1326; LG skrócone: wg tabeli stron

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Hymn

LG tom IV: Zm, str. 1661-1662; LG skrócone: Zm, str. 1760-1761

Psalmodia

Antyfona: LG tom IV: Zm, str. 1662-1663; LG skrócone: Zm, str. 1761-1763
Psalm: LG tom IV: Zm, str. 1662-1663; LG skrócone: Zm, str. 1761-1763

Psalm 121
Bóg czuwa nad wiernymi

Nie będą już łaknąć ani pragnąć i nie porazi ich słońce ani żaden upał (Ap 7, 16)

Czytanie

LG tom IV: Zm, str. 1664; LG skrócone: Zm, str. 1763

1 Kor 15, 55-57

Responsorium krótkie

LG tom IV: Zm, str. 1664; LG skrócone: Zm, str. 1763

Pieśń Maryi

LG tom IV: Zm, str. 1664;
LG skrócone: Zm, str. 1763

Łk 1, 46-55

Prośby

LG tom IV: Zm, str. 1664-1665; LG skrócone: Zm, str. 1763-1764

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

Modlitwa

LG tom IV: Własne, str. 1326; LG skrócone: Własne, str. 1534

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia.
We wspólnie odprawianym oficjum można użyć jednej z formuł aktu pokuty.

Hymn

LG tom IV: Części stałe - tydzień III, str. 972; LG skrócone: Części stałe - tydzień III, str. 1167-1168

Psalmodia

Antyfona: LG tom IV: Po II Nieszporach, str. 978-979; LG skrócone: Po II Nieszporach, str. 1175-1176
Psalm: -

Psalm 91
O Bożej opiece

Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach (Łk 10, 19)

Czytanie

LG tom IV: Po II Nieszporach, str. 979-980; LG skrócone: Po II Nieszporach, str. 1176

Ap 22, 4-5

Responsorium krótkie

LG tom IV: Po II Nieszporach, str. 980; LG skrócone: Części stałe, str. 1169

Pieśń Symeona

LG tom IV: Po II Nieszporach, str. 980;
LG skrócone: Części stałe, str. 1170

Łk 2, 29-32

Modlitwa

LG tom IV: Po II Nieszporach, str. 980; LG skrócone: Po II Nieszporach, str. 1176

Antyfona do NMP

LG tom IV: Części stałe, str. 974-975; LG skrócone: Części stałe, str. 1171-1172

Kalendarz na rok 2024

Pomóż w rozwoju serwisu

Aby nasz serwis mógł się rozwijać i trwać potrzebujemy regularnego wsparcia finansowego. Nie publikujemy komercyjnych reklam, jedynym źródłem finansowania jest Państwa wsparcie.
Zostań naszym patronem i ofiaruj nam wsparcie finansowe.

Dokonaj wpłaty

W NOWYM NUMERZE BLIŻEJ ŻYCIA Z WIARĄ

Cud z miłości
Postaci św. Matki Teresy z Kalkuty nie trzeba nikomu przedstawiać, lecz czy znamy cuda za jej wstawiennictwem?

Zobacz Zamów e-wydanie

Księgarnia Niedziela

TalenTY
Odkryj talenty własne i bliskich Ci osób, aby dzięki temu budować silną, pełną miłości rodzinę, która wypuści w świat pokolenie przekonane o swojej wartości i świadome swoich mocnych stron.

Zobacz

Liturgia na Twojej stronie WWW

Masz własną stronę i chcesz umieścić na niej liturgię dnia? Skorzystaj z naszej propozycji. Oferujemy wstawki z tekstami liturgii, które w bardzo prosty sposób dostosujesz do szaty graficznej na swojej witrynie.

Zobacz

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję