29 grudnia 2018

Sobota,
Rok C, I

Piąty Dzień oktawy Narodzenia Pańskiego