30 września 2017

Sobota, XXV Tydzień zwykły
Rok A, I

Wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła

Druga zapowiedź męki

Mamy wziąć do serca tajemnicę Wielkiego Piątku. Mamy rozważać w naszym sercu tajemnicę krzyża. Mamy w sercu nosić prawdę o naszym odkupieniu. Mamy wziąć sobie do serca Mękę Jezusa. Mamy z odwagą dać świadectwo tej prawdzie, że Męka Jezusa i Jego krzyż są naszą mocą.

Ks. Mariusz Frukacz