6 marca 2019

Środa, VIII Tydzień zwykły
Rok C, I

Środa Popielcowa

Wydarzyło się...

• w Watykanie odbyła się prezentacja włoskiego wydania Tryptyku rzymskiego Jana Pawła II (2003 r.)