2 lutego 2019

Sobota, III Tydzień zwykły
Rok C, I

Święto ofiarowania Pańskiego

Wydarzyło się...

• prymas Polski Józef Glemp został kardynałem (1983 r.)