31 grudnia 2018

Poniedziałek,
Rok C, I

Siódmy Dzień oktawy Narodzenia Pańskiego