27 grudnia 2018

Czwartek,
Rok C, I

Święto św. Jana, apostoła i ewangelisty