3 marca 2018

Sobota, II Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, II

Dzień Powszedni