28 grudnia 2017

Czwartek, Oktawa Narodzenia Pańskiego
Rok B, II

Święto świętych Młodzianków, męczenników