22 lipca 2017

Sobota, XV Tydzień zwykły
Rok A, I

Święto św. Marii Magdaleny