24 czerwca 2017

Sobota, XI Tydzień zwykły
Rok A, I

Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela