24 czerwca 2017

Sobota, XI Tydzień zwykły
Rok A, I

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela