25 marca 2017

Sobota, III Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, I

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego