4 marca 2017

Sobota, VIII Tydzień zwykły/Wielki Post
Rok A, I

Święto św. Kazimierza, królewicza