18 lutego 2017

Sobota, VI Tydzień zwykły
Rok A, I

Dzień powszedni