4 lutego 2017

Sobota, IV Tydzień zwykły
Rok A, I

Dzień powszedni