27 marca 2017

Poniedziałek, IV Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, I

Dzień powszedni

Uzdrowienie syna urzędnika królewskiego

„Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego”. To bardzo ważne zdanie w dzisiejszej Ewangelii. Widzimy bowiem jak bardzo ważna jest wiara w słowo Jezusa. To słowo daje życie, daje nadzieję. Czy my potrafimy uwierzyć słowu, które Jezus każdego dnia mówi do nas? Chociaż to bardzo trudne.

http://fm.niedziela.pl/audio/3707/Spotkanie-z-Dobra-Nowina-27-marca-2017

Ks. Mariusz Frukacz