19 października 2017

Czwartek, XXVIII Tydzień zwykły
Rok A, I

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Pawła od Krzyża, prezbitera albo wspomnienie świętych męczenników Jana de Brebeuf, Izaaka Jogues’a, prezbiterów, oraz Towarzyszy

Św. Longin

OPIEKUN: Jest przyzywany w leczeniu ran odniesionych od białej broni.

IMIĘ: z łaciny, ale pochodzenia greckiego, znaczy „wysoki, długi”.

Święty Longin jest utożsamiany z trzema różnymi postaciami: setnikiem, który pod krzyżem uznał w Jezusie Zbawiciela; żołnierzem, który przebił Mu bok włócznią; przywódcą straży postawionej przy grobie.

Tradycja (zarówno grecka, jak i łacińska) wspomina o jego całkowitym nawróceniu. Kiedy został uczniem apostołów, działał na rzecz rozpowszechnienia chrześcijaństwa i poniósł męczeńską śmierć w Kapadocji. Przedstawiany jako żołnierz rzymski, często z włócznią i pod krzyżem, może mieć w ręce gałązkę palmową.