14 listopada 2018

Środa, XXXII Tydzień zwykły
Rok B, II

Dzień Powszedni

Św. Franciszka

OPIEKUNKA: kierowców i wdów. Była przyzywana podczas dżumy oraz w prośbach o uwolnienie dusz czyśćcowych.

IMIĘ: pochodzenia germańskiego, początkowo znaczyło „otwarty, wolny”, z czasem nabrało znaczenia „francuski”.

Franciszka Rzymianka urodziła się w 1384 roku, była przykładną żoną i matką, życie poświęciła modlitwie i opiece nad ubogimi. Założyła Zgromadzenie Oblatek Maryi. Zmarła w Rzymie w 1440 roku, została kanonizowana w 1608 roku.

Przedstawia się ją w czarnym habicie z białym welonem benedyktynek, jako rozdającą chleb ubogim. Często towarzyszy jej Anioł Stróż.