24 lipca 2019

Środa, XVI Tydzień zwykły
Rok C, I

Wspomnienie św. Kingi, dziewicy

Któż o tej dobie płacze we żłobie

Któż o tej dobie płacze we żłobie! A gdzie, gdzie? W stajni ubogiej, lubo mróz srogi,
Niebieskie Pacholę.

Ubogi leży, w podłej odzieży, A kto, kto? Pan wszego świata, którego lata, Ogarnąć nie mogą.

Cud niesłychany, gość niewidziany, A kto, kto? Bóg utajony dziś narodzony, Ludziom się pokazał.

Przed Nim padają, cześć oddawają, A kto, kto? Dwoje zwierzęta, nieme bydlęta,
Wół z osłem klękają.

Królowie jadą, korony kładą, A skąd, skąd? Od wschodu słońca szukają końca, Zbawienia swojego.