26 kwietnia 2017

Środa, II Tydzień Wielkanocny
Rok A, I

Dzień powszedni

Wydarzyło się 28 lutego

1793 – II rozbiór Polski: wojska pruskie zajęły Częstochowę i Nową Częstochowę, a następnie obległy twierdzę jasnogórską.

1973 – 18 osób zginęło w katastrofie samolotu rządowego pod Szczecinem.

1981 – Wprowadzono kartki na mięso i wędliny.