25 lutego 2017

Sobota, VII Tydzień zwykły
Rok A, I

Dzień powszedni