22 lipca 2017

Sobota, XV Tydzień zwykły
Rok A, I

Święto św. Marii Magdaleny

Wydarzyło się 15 lutego

1951 – Polska zawarła z ZSRR umowę o wymianie obszarów przygranicznych

1945 1945 - W trakcie walk o Poznań, w wyniku ostrzału radzieckiej artylerii spłonęła katedra św. Apostołów Piotra i Pawła.

1949 – Ukazało się pierwsze wydanie „Gazety Krakowskiej”.

1944 – Kampania włoska: rozpoczęła się druga bitwa o Monte Cassino.

pl.wikipedia.org