11 grudnia 2018

Wtorek, II Tydzień Adwentu
Rok C, I

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Damazego I, papieża

Św. Teodor

OPIEKUN: żołnierzy i rekrutów.
IMIĘ: pochodzenia greckiego, znaczy „dar
Boga”.

Generał w Anatolii w IV wieku, należy do
najbardziej czczonych żołnierzy męczenników
Wschodu. Wiadomości o nim (mylonym
często z innym żołnierzem o tym samym
imieniu, również męczennikiem) opierają
się na mowie, jaką Grzegorz z Nyssy wygłosił
przy jego grobie w Euchaite w Poncie,
oraz na późniejszej Passio. Jego kult, początkowo
rozpowszechniony tylko na Wschodzie,
rozciągnął się na Zachód od VI wieku.
Przedstawiany jest w szatach żołnierza
z krucyfiksem.