13 listopada 2018

Wtorek, XXXII Tydzień zwykły
Rok B, II

Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski

Św. Franciszek Salezy

OPIEKUN: pisarzy i dziennikarzy.

IMIĘ: pochodzenia germańskiego, początkowo
znaczyło „otwarty, wolny”, później nabrało
sensu „francuski”.

Urodził się w Sabaudii w 1567 roku. Studiował
retorykę, filozofię i teologię na
Uniwersytecie Paryskim, uzyskał doktorat
z prawa w Padwie, ale zrezygnował z kariery
świeckiej, by poświęcić się kapłaństwu.

Wyświęcony w 1593 roku, był niestrudzonym
i cierpliwym kaznodzieją, posłanym
na obszar Chablais, by nawracać kalwinistów.
Od 1602 roku był biskupem Genewy.
Zmarł w 1622 roku; kanonizowany w 1665,
a w 1877 roku ogłoszony doktorem Kościoła.
Jest przedstawiany w szatach biskupich,
z gęstą brodą.