30 marca 2017

Czwartek, IV Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, I

Dzień powszedni

Wydarzyło się 16 stycznia

1961 – Na Wawel powróciły z Kanady skarby królewskie. Wśród nich znajdowały się wawelskie arrasy.