23 września 2018

Niedziela, XXV Tydzień zwykły
Rok B, II

Dwudziesta Piąta Niedziela zwykła

Nie zapomnij!

Weź udział we Mszy św.

Św. Marceli I (papież)

OPIEKUN: stajennych.

IMIĘ: pochodzenia łacińskiego, jest zdrobnieniem
od imienia Marek, znaczy „poświęcony
bogu Marsowi” i „urodzony w marcu”.

Marceli I był następcą papieża Marcelina
po straszliwym prześladowaniu za czasów
Maksymiana. Według późniejszego świadectwa
papieża Damazego (IV wiek), Marceli
przyjął zdecydowaną postawę wobec
„lapsi”, czyli chrześcijan, którzy z obawy
przed prześladowaniem wyrzekli się wiary,
i przyjmował ich z powrotem do Kościoła po
okresie pokuty. Dzięki pracy duszpasterskiej
zreorganizował prześladowany Kościół, ale
został za to skazany na wygnanie przez cesarza
Maksencjusza. Zmarł w Rzymie w 309
roku.