15 lipca 2018

Niedziela, XV Tydzień zwykły
Rok B, II

Piętnasta Niedziela zwykła

Nie zapomnij!

Weź udział we Mszy św.

Św. Paweł Pustelnik

OPIEKUN: wytwórców mat.

IMIĘ: z łaciny, znaczy „niskiego wzrostu”.
Pochodził z Teb, żył w Egipcie między III a IV
wiekiem. Udał się na pustynię, aby się schronić
przed prześladowaniami cesarza Decjusza.
Zachwycony samotnością, jaką oferowało
mu to miejsce, nie zmienił miejsca zamieszkania
nawet po śmierci władcy.

Jest uważany za pierwszego pustelnika.
Jego kult rozpowszechnił
się już w IV wieku w Egipcie, a od
XIII wieku w całej Europie.
Jest przedstawiany półnagi, z długą i niepielęgnowaną
brodą. Często towarzyszy mu
kruk z chlebem w dziobie.