21 września 2018

Piątek, XXIV Tydzień zwykły
Rok B, II

Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty

Bł. Odo z Nowary (mnich)

IMIĘ: pochodzenia longobardzkiego, znaczy
„właściciel”.

Mnich kartuski, urodził się w Nowarze
w 1100 roku. Odbył liczne podróże: najpierw
został wysłany na tereny południowych
Słowian, potem do Rzymu, by prosić
o sprawiedliwość papieża Klemensa III z powodu
sporów powstałych między mnichami.

Wreszcie zatrzymał się w klasztorze
benedyktyńskim w Tagliacozzo koło L’Aquili,
gdzie żył w skromnej celi. Zmarł tu w 1198
roku. Lokalny kult, jakim zaczął być otaczany,
został zatwierdzony w 1859 roku.
Jest przedstawiany w białym habicie i z długim
kijem na pamiątkę jego licznych podróży.