6 stycznia 2019

Niedziela, II Tydzień po Narodzeniu Pańskim
Rok C, I

Uroczystość Objawienia Pańskiego

Nie zapomnij!

Weź udział we Mszy św.

O co proszę? O głębokie doświadczenie obecności Jezusa w prostych wydarzeniach dnia

Przyłączę się do Mędrców ze Wschodu, którzy ryzykują trudną
podróż w nieznane strony, aby odnaleźć nowo narodzonego
Króla. Będę podziwiał ich pragnienie spotkania z Jezusem,
którego jeszcze nie znają. Pytają o Jezusa... (ww. 1-2).

Przypomnę sobie sytuacje, kiedy budziły się we mnie silne
pragnienia poznania i spotkania Jezusa. Jak na nie odpowiadałem?
Co mogę powiedzieć o moim szukaniu Jezusa?

Mędrcy odnajdują Jezusa, ponieważ wytrwale idą za prowadzącą
ich gwiazdą. Rozeznają znak dany im z nieba (ww. 2.10).
Czy w swoim życiu dostrzegam jakieś szczególne znaki Bożego
działania?

Jakie znaki łaski dostrzegłem w ostatnim czasie? Czy rozeznaję
je na modlitwie, w kierownictwie duchowym? W jaki sposób na
nie odpowiadam?

Zwrócę uwagę na przerażenie Heroda. Niepokoi go wiadomość
o Jezusie. Lęk przeszkadza mu odczytać znaki i słowa Mędrców.
Jezusa postrzega jako zagrożenie. Chce się Go pozbyć
(ww. 3-9).

Będę prosił Boga, aby ustrzegł mnie od „grzechu Heroda”, od
niepokoju serca i od lęku, który może zamykać mnie na Jezusa.
Jakie lęki i niepokoje chciałbym Mu najbardziej oddać?

Stanę pośród Mędrców, którzy znaleźli Jezusa. Zwrócę uwagę
na ich radość. Będę podziwiał ich wiarę: w bezbronnym niemowlęciu
odnalezionym w stajni rozpoznają Zbawiciela świata
(w. 11).

Będę w sercu powtarzał prostą modlitwę Jezusową: „Jezu,
naucz mnie dostrzegać Cię w prostej codzienności”.

Krzysztof Wons SDS/Salwator