23 października 2018

Wtorek, XXIX Tydzień zwykły
Rok B, II

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Jana Kapistrana, prezbitera albo wspomnienie św. Józefa Bilczewskiego, biskupa

Zmiłuj się nade mną, Boże

1. Zmiłuj się nade mną ,Boże, w łaskawości swojej.
W ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.

2. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
I oczyść mnie z grzechu mojego.

3. Uznaję bowiem nieprawość swoją,
A grzech mój jest zawsze przede mną.

4. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
I uczyniłem, co złe jest, przed Tobą.

5. Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku
I prawy w swoim sądzie.

6. Oto urodziłem się obciążony winą
I jako grzesznika poczęła mnie matka.

7. A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
Naucz mnie tajemnic mądrości.

8. Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,
Obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

9. Spraw, abym usłyszał radość i wesele,
Niech się radują kości, które skruszyłeś.

10. Odwróć swe oblicze od moich grzechów
I zmaż wszystkie moje przewinienia.

11. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste
I odnów we mnie moc ducha.

12. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
I nie odbieraj mi świętego ducha swego.

13. Przywróć mi radość z Twojego zbawienia
I wzmocnij mnie duchem ofiarnym.

14. Będę nieprawych nauczał dróg Twoich,
I wrócą do Ciebie grzesznicy.

15. Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, Boże, mój Zbawco,
Niech sławi mój język Twoją sprawiedliwość.

16. Panie otwórz wargi moje,
A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

17. Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz,
A całopalenia choćbym dał, nie przyjmiesz.

18. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

19. Chwała Ojcu i Synowi,
I Duchowi Świętemu.

20. Jak była na początku teraz i zawsze,
I na wieki wieków. Amen.