15 grudnia 2018

Sobota, II Tydzień Adwentu
Rok C, I

Dzień Powszedni

Wydarzyło się 05 stycznia

1866 – Władze rosyjskie wprowadziły obowiązek nauki języka rosyjskiego we wszystkich gimnazjach Królestwa Polskiego.

2007 – Stanisław Wielgus objął kanonicznie urząd metropolity warszawskiego.