26 kwietnia 2017

Środa, II Tydzień Wielkanocny
Rok A, I

Dzień powszedni

Wydarzyło się 05 stycznia

1866 – Władze rosyjskie wprowadziły obowiązek nauki języka rosyjskiego we wszystkich gimnazjach Królestwa Polskiego.

2007 – Stanisław Wielgus objął kanonicznie urząd metropolity warszawskiego.