3 stycznia 2017

Wtorek, II Tydzień po Narodzeniu Pańskim
Rok A, I

Wspomnienie Najświętszego Imienia Jezusa

Chrystus jest Barankiem, który gładzi grzech świata

«Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”. Jan Chrzciciel wskazuje na Jezusa, jako na Zbawiciela, Który przyszedł zbawić człowieka i świat. Te słowa wskazują na to, że Jezus jest centrum historii i świata. „Odkupiciel człowieka Jezus Chrystus jest ośrodkiem wszechświata i historii”- napisał św. Jan Paweł II w encyklice „Redemptor hominis”.

Wsłuchując się w słowa św. Jana Chrzciciela musimy mieć pełną świadomość tego, że Jezus chce być z nami zjednoczony. „Chrystus-Odkupiciel świata jest Tym, który dotknął w sposób jedyny i niepowtarzalny tajemnicy człowieka, który wszedł w Jego „serce” i właśnie dlatego „człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca — nie wedle jakichś tylko doraźnych, częściowych, czasem powierzchownych, a nawet pozornych kryteriów i miar swojej własnej istoty — musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią, przybliżyć się do Chrystusa”- napisał św. Jan Paweł II w encyklice „Redemptor hominis”

Dzisiejsza Ewangelia mówi nam również o tym, że Duch Święty spoczął na Jezusie i zaświadcza o tym św. Jan Chrzciciel mówiąc: „Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim”. Katechizm Kościoła Katolickiego uczy nas, że „Duch którego Jezus posiada w pełni od chwili swego poczęcia, przychodzi „spocząć” na Nim” (KKK n. 536) i przypomina, że „Gdy Ojciec posyła swoje Słowo, posyła zawsze swoje Tchnienie: jest to wspólne posłanie, w którym Syn i Duch Święty są odrębni, ale nierozdzielni. Oczywiście, Chrystus jest Tym, który ukazuje się, On, Obraz widzialny Boga niewidzialnego, ale objawia Go Duch Święty”.(KKK n. 689)

A zatem dzisiejsza Ewangelia zadaje nam bardzo ważne pytania: Czy uznaję Jezusa za mojego Pana i Zbawiciela? Czy jestem otwarty na dar Odkupienia? Czy jestem otwarty na działanie Ducha Świętego w moim życiu? Czy żyję darami Ducha Świętego?

Ks. Mariusz Frukacz