23 października 2018

Wtorek, XXIX Tydzień zwykły
Rok B, II

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Jana Kapistrana, prezbitera albo wspomnienie św. Józefa Bilczewskiego, biskupa

Błogosławiony, komu odpuszczone są winy

Błogosławiony, komu odpuszczone są winy
I komu darowano nieprawości.

Błogosławiony, komu Pan nie poczytuje grzechu,
A w duchu jego nie masz obłudy.

Dopókim nie uznał winy,
Wysychały kości moje wśród ustawicznych zgryzot.

Gdy ręka Twoja nade mną ciążyła dniem i nocą,
Siła moja niszczała jak w letnie upały.

Wreszcie wyjawiłem grzech swój przed Tobą,
I winy swojej dłużej nie kryłem.

Wyznaję, rzekłem, swą nieprawość Panu
I Tyś darował złość mojego grzechu.

Niech się więc modli do Ciebie każdy wierny,
Ilekroć mu grozi niedola.

A gdy uderzą fale utrapienia,
Z pewnością jego nie dosięgną.

Tyś dla mnie ostoją, wyrwiesz mnie z ucisku,
I napełnisz mnie radością zbawienia.

Pouczę ciebie i wskażę jaką masz iść drogą
Podam ci rady, kierując na cię swe oczy.

Nie bądźże tedy niby koń lub muł nierozumny;
Wędzidłem i uzdą w biegu kiełzać je trzeba, inaczej nie są ci powolne!

Rozliczne chłosty gnębią bezbożnika,
A ufających Panu osłania łaskawość.

Weselcie się w Panu i radujcie, sprawiedliwi;
Śpiewajcie wesoło, wszyscy prawego serca.