23 października 2018

Wtorek, XXIX Tydzień zwykły
Rok B, II

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Jana Kapistrana, prezbitera albo wspomnienie św. Józefa Bilczewskiego, biskupa

Panie, co mieszkasz na wysokim niebie

WEJŚCIE
Panie, co mieszkasz na wysokim niebie
Do Ciebie wołam w każdej swej potrzebie,
Tyś mą ucieczką, w Tobie me ufanie,
O Jezu, Panie.
O Pośredniku wieczny i jedyny,
Z Bogiem godzący w grzech upadłe syny,
Zmiłuj się, daj nam z Bogiem pojednanie,
O Jezu, Panie.

PRZYGOTOWANIE DARÓW
Woli Bożej się poddawaj, w Bogu składaj ufność swą.
Z naleganiem nie ustawaj, aż odmieni dolę złą,
On Cię w trwodze nie opuści, utrapienia twoje zna,
I nad możność nie dopuści, by cię moc kusiła zła.
Lękaj się wszechmocy Boga, nędznych wspieraj wśród ich bied.
Gdy i ciebie spotka trwoga, miłosierdzia doznasz wnet,
Coś wycierpiał, coś miłował, wszystko wynagrodzi Bóg.
On ochłodę ci zgotował w niebie pośród wiernych sług.

KOMUNIA
Pójdę za Jezusem pełen świętych chęci
Jego dobrodziejstwa mając na pamięci
Pragnę odtąd zawsze żyć ku chwale Jego,
I wytrwale chodzić śladem Zbawcy mego.
Pójdę za Jezusem - przezeń jam zbawiony,
Od wszelkiego grzechu Jego krwią zwolniony,
Jego śmierć podniosła mnie z upadku mego,
Więc uzdrowion pójdę śladem Zbawcy swego.
Pójdę za Jezusem, żadne mnie już trwogi
Ani obietnice z tej nie zwrócą drogi,
W tym mnie utwierdź, Boże, sam przez Ducha Swego,
Bym nie przestał chodzić śladem Zbawcy mego.