18 grudnia 2017

Poniedziałek, III Tydzień Adwentu
Rok B, II

Dzień Powszedni

Św. Tomasz Becket

OPIEKUN: kapłańskiego kolegium angielskiego
w Rzymie, bednarzy i producentów
szczotek.

IMIĘ: z aramejskiego, znaczy „bliźniak”.
Urodził się w Londynie, studiował teologię
i prawo kościelne, współpracował z biskupem
Canterbury. Król Henryk II, chcąc
go mieć za współpracownika i osobistego
doradcę, mianował go arcybiskupem
i prymasem Anglii (1161). Tomasz zawsze
przedkładał sprawy duchowe nad interes
polityczny, stąd popadł w konflikt z monarchą,
który w 1170 roku kazał go zabić.

Jest przedstawiany w szatach biskupich
i z mieczem.