28 grudnia 2018

Piątek,
Rok C, I

Święto świętych Młodzianków, męczenników

O co proszę? O pełne ufności oddanie się Bogu w chwilach kryzysów

Niedługo po wielkiej radości z narodzin Jezusa dla Maryi i Józefa
przychodzi czas wielkiej próby. Muszą uciekać z Niemowlęciem
przed Herodem, który chce zabić Jezusa (ww. 13-15).

Spróbuję wyobrazić sobie to wydarzenie, aby przeżyć je razem
z Nimi. Zrywają się w środku nocy, w pośpiechu. Są zmuszeni
szukać schronienia pośród narodu, który uciskał naród Izraela.
Uciekają w nieznane.

Porozmawiam z Maryją i Józefem o ich przeżyciach z dramatycznej
nocy. Zapytam o ich uczucia, które wtedy im towarzyszyły.
Będę chciał wczuć się w ich cierpienie i towarzyszyć im
w nocnej ucieczce do Egiptu.

Zauważę, jak Bóg opiekuje się Rodziną Jezusa. Przestrzega ją
przed niebezpieczeństwem. Wskazuje drogę ucieczki, cudownie
troszczy się o nich przez cały czas trwania niebezpieczeństwa.
(w. 13-15).

Przywołam sytuacje, w których odczułem wyraźnie jak Bóg cudownie
prowadził moją rodzinę (wspólnotę) pośród trudnych
doświadczeń życia. Będę kontemplował i uwielbiał Jego dobroć
i troskliwość.

Wsłucham się w krzyk niewinnych dzieci mordowanych na
oczach matek (ww. 16-18). Przywołam przed Bogiem dzieci,
które cierpią z powodu krzywdy i przemocy. Otoczę je żarliwą
modlitwą. Oddam dobremu Bogu wszystkie rany zadane mi
w okresie mojego dzieciństwa. Będę prosił o uzdrowienie serca
i pamięci.

W modlitwie końcowej zaproszę Maryję, Józefa i Dzieciątko do
mojej rodziny i wspólnoty. Będę prosił ich w serdecznej rozmowie,
aby uczyli mnie całkowitego polegania na Bogu i ufnej
cierpliwości w doświadczeniach.

Krzysztof Wons SDS/Salwator