17 grudnia 2018

Poniedziałek, III Tydzień Adwentu
Rok C, I

Dzień Powszedni

O co proszę? O poznanie prawdy, że Jezus jest moim Zbawicielem

Z dniem dzisiejszym rozpoczynam nowennę przed uroczystością
Bożego Narodzenia. Będę prosił Ojca, aby poruszył swoim
słowem moje serce i przygotował mnie na przyjście Jezusa,
którego mi posyła.

Uważnie wczytam się w rodowód Jezusa (1-17). Jakie myśli
i odczucia budzi we mnie usłyszane Słowo? Będę pytał Jezusa,
dlaczego zachował dla mnie ten fragment Ewangelii?

Uświadomię sobie to, że Bóg konsekwentnie realizuje swój plan
zbawienia. Posługuje się w nim ludźmi świętymi i grzesznymi.
Jezus przychodzi do mnie przez historię ludzkiej dobroci
i ludzkich zranień.

Pomyślę o moim pochodzeniu i o mojej historii życia. Czy
dostrzegam w niej działanie Boga? Przywołam najpiękniejsze
i najbardziej bolesne relacje z mojego życia. Będę prosił Jezusa,
aby pomógł mi zobaczyć w nich moją drogę do zbawienia.

Zwrócę uwagę na Abrahama, który rozpoczyna łańcuch pokoleń
poprzedzających przyjście Jezusa i na Maryję, która jest
ostatnim jego ogniwem (ww. 1-2.16). Wyróżnia ich wiara. Dzięki
wierze ludzi, Bóg może kontynuować swoje przychodzenie.

Wspomnę z wdzięcznością osoby, które przekazały mi wiarę
w Boga, otwierały mnie na Jego bliskość i dobroć. Kim one są?
Przywołam ich imiona. Są „cennymi perłami” w moim rodowodzie.
Oddam ich Bogu.

Jezus pragnie przyjść także przeze mnie! Zaproszę Go do
swojego życia, do mojej codzienności i moich relacji. Będę
powtarzał: „Jezu kochany, chcę być twoim Betlejem!”.

Nowenna do Dzieciątka Jezus

Krzysztof Wons SDS/Salwator