29 czerwca 2019

Sobota, XI Tydzień zwykły
Rok C, I

Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła