26 sierpnia 2019

Poniedziałek, XXI Tydzień zwykły
Rok C, I

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

Św. Chryzogon z Akwilei

PATRON: miasta Zadar. IMIĘ: pochodzi z greckiego i znaczy „zrodzony ze złota”.

Chryzogon żył w IV wieku. Występuje w starożytnym Martyrologium rzymskim. Został ścięty w czasie prześladowań za cesarza Dioklecjana. Informacje o nim, przekazane przez różne źródła antyczne, są pomieszane i czasami sprzeczne, niewątpliwie ubogacone legendarnymi fragmentami.

Jego pochodzenie jest niepewne, ale był biskupem Akwilei i w pobliżu tego miasta, w miejscowości Aquae Gradatae, został ścięty. Jego relikwie są przechowywane w katedrze w Zadarze. Kult świętego rozpowszechnił się zaraz po jego śmierci.

Może być przedstawiany w stroju rycerza.